Reservaties

Reservatie procedure: vrije boeking
Het reserveren van een vrije boeking kan enkel dmv registratie online of ter plaatse in onze taverne.  Enkel na controle van uw rijksregisternummer op uw paspoort krijgt u toegang tot de zaal.  

Ons reglement en algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Betalingsvoorwaarden:    contant / bancontact bij reservatie

Reservatie procedure: evenementen / competitie seizoen
Reservaties van de sportzalen voor evenementen, competitie seizoen, … dient u een aanvraagformulier in te vullen met kennis van het reglement van de Sporthal.  De aanvragen dienen per mail (sporthal@kattenbroek.be) te gebeuren en voor de verenigingen ondertekend te zijn door twee personen, die geacht worden zichzelf te verbinden, zo zij niet op een rechtsgeldige wijze hun vereniging vertegenwoordigen.  

U kan per mail het formulier met reglement aanvragen.

Betalingsvoorwaarden:    contant / bancontact / overschrijving
Toegangsvoorwaarden:   na ontvangst betaling

Veiligheid
Sporthal Kattenbroek nv heeft camera bewaking in (alle zalen en sportterreinen) en rondom het gebouw.  Deze kunnen gebruikt worden om inbreuken van ons reglement te identificeren.  Enkel op Politie bevel kunnen camerabeelden opgevraagd worden.