Kamakura Karate Kattenbroek

De stijl Ryushinkan-Goju is zo complex als zijn stichter “Shohitsu Nakajima”. 

Het is een stijl met invloeden uit China, Okinawa en Japan. Het Ryushinkan-Goju werd tevens beinvloed door een aantal andere krijgskunsten. Vele bewegingen van deze school zijn zacht ( soepel ) zoals bij het Chinese Kempo. De hardere elementen vinden hun oorsprong dan weer in het Okinawa Karate. Eén van de zeer  spectaculaire oefeningen voor de karateka is de supersnelle yaisu-kumite.  

Veel van de technieken vinden hun oorsprong in de bewegingen van dieren. De kraanvogel, de beer, de slang, de tijgerkat… De specifieke vechtwijze van het Ryushinkan-Goju is een razendsnelle opeenvolging van tsuki’s en geri’s bij de kumite, en dat allemaal in de veel voorkomende en gebruikte neko-ashi-dachi.  Veel technieken lijken op het uitslaan van de vleugels van een vogel. De impact echter heeft meer  weg van de slag van een berenklauw. 

De voorbereidingof opwarmingsoefeningen  nemen meestal slechts een 15-tal minuten in beslag. De nadruk wordt gelegd op de kihon.  Bij sommige lesgevers krijgt men dikwijls de indruk dat zij een turnkring leiden in plaats van een karateclub. Door deze ellenlange gymnastiek wordt vaak weinig ruimte gelaten aan de studie van de waza’s.  Ademhalingstechnieken vormen een apart hoofdstuk in het Ryushinkan-Goju; We vinden ze terug  in kata’s zoals tensho, sanchin, gosen en busen. Ze bestaan uit twee verschillende manieren : de in-ibuki en de yo-ibuki.  In-ibuki is een stevige zachte ademhaling die uit de onderbuik komt zoals men dat ook bij het yoga en bij zen-meditaties aantreft. De yo-ibuki is een harde ademhalingsstijl. De geluideffecten zijn dreigender, luider en lijken op het gegrom van een leeuw net voor de aanval. 

De doelstelling van het Ryushinkan-Goju karate is klassieke totaliteit : een gezuiverde geest in een keihard getraind lichaam.

kamakura-kat