Reglement

CrossKat – Algemene regels
• Het is belangrijk dat u ongeveer 5 à 10 min. voor de gereserveerde sessie aanwezig bent.
• Bij het annuleren van uw reservatie vragen wij u vriendelijk om de coaches tijdig in te lichten zodat andere atleten die sessie kunnen overnemen.
• Bij verlies en/of bij vervaldatum dient u nieuwe beurt(en) aan te kopen.

CrossKat – Reglement
Artikel 1: Openingsuren
CrossKat behoudt zich het recht voor om de openingsuren te wijzigen. Op officiële/erkende feestdagen en vakantie periode is Crosskat gerechtigd de trainingsuren aan te passen of de locatie te sluiten.

Artikel 2:
 Aansprakelijkheid en risico’s

CrossKat heeft de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. De trainingen hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastingsgrenzen aanzitten. Naast de adviezen van Coaches dienen deelnemers daar zelf bedachtzaam in te zijn.

Deelname is geheel op eigen risico. CrossKat is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.

De deelnemer dient zelf een geneesheer te raadplegen of hij/zij al dan niet geschikt is voor de sportactiviteiten van CrossKat.  Iedere deelnemer dient zelf over een verzekering te beschikken.

CrossKat is niet aansprakelijk wanneer tijdens eender welke activiteit, door welke oorzaak ook,  een deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. CrossKat is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op eender andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

Vragen en/of opmerkingen: sporthal@kattenbroek.be